Ωλένια νευρίτιδα (cubital tunnel syndrome)

Με τον όρο ωλένια νευρίτιδα ή σύνδρομο ωλενίου σωλήνα χαρακτηρίζεται η πάθηση που εκδηλώνεται με αισθητικές ή αισθητικοκινητικές διαταραχές στο χέρι, λόγω πίεσης του ωλένιου νεύρου στην περιοχή του αγκώνα. Στο 50% των περιπτώσεων η αιτία είναι ακαθόριστη. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η πάθηση μπορεί να οφείλεται σε χωροκατακτητικές εξεργασίες στην παρατροχίλιο αύλακα, σε πίεση εκτός της αύλακος, σε συγγενείς ανωμαλίες, σε τραύμα, σε μεταβολικές ή άλλες διαταραχές.

Η διαφορική διάγνωση πρέπει να γίνεται από το σύνδρομο θωρακικής εξόδου, την αυχενική ριζίτιδα, την πολυνευροπάθεια, το σύνδρομο διπλής πίεσης (double crush syndrome), σε όγκο Pancoast, ή σε πλαγία μυατροφική σκλήρυνση.

Το κύριο σύμπτωμα είναι παροδική υπαισθησία στον μικρό δάκτυλο και στο ωλένιο ήμισυ του παράμεσου που επιδεινώνεται κατά την κάμψη του αγκώνα. Οι κινητικές διαταραχές προστίθενται αργότερα και αφορούν στους μυς που νευρούνται από το ωλένιο νεύρο. Στην κλινική εξέταση το σημείο Tinel είναι θετικό, ενώ τα συμπτώματα αναπαράγονται κατά την κάμψη του αγκώνος με τον καρπό σε έκταση.

Μπορεί να συνυπάρχει αδυναμία και ατροφία των μυών που ελέγχονται από το ωλένιο νεύρο (βλπ εικόνα). Ο ηλεκτρομυογραφικός και ηλεκτρονευρογραφικός έλεγχος βοηθά στον εντοπισμό της βλάβης.

uln3 

Θεραπεία

Η θεραπεία είναι κατ’ αρχήν συντηρητική και συνίσταται σε αποφυγή δραστηριοτήτων που συνεπάγονται κάμψη του αγκώνα άνω των 45 μοιρών και σε διακοπτόμενη χρήση ναρθήκων.

Η χειρουργική αντιμετώπιση ενδείκνυται επι αποτυχίας της συντηρητικής αγωγής. Οι επεμβάσεις είναι: απλή αποσυμπίεση του ωελενίου νεύρου στον ωλένιο σωλήνα του αγκώνα, πρόσθια μεταφορά (υποδόριος, ενδομυική ή υπομυική) και έσω επικονδυλεκτομή.

 

Αποσυμπίεση ωλενίου νεύρου στην περιοχή του αγκώνα

uln1

 

Πρόσθια μεταφορά του ωλενίου νεύρου

uln2

 

Search

+