Έσω επικονδυλίτιδα (Golfer’s elbow)

Κλινική εικόνα

Η έσω επικονδυλίτις έχει την ίδια συμπτωματολογία αλλά στην έσω επιφάνεια του αγκώνος, στην περιοχή που εκφύονται οι καμπτήρες του καρπού. Ο πόνος εκλύεται κατά την κάμψη του καρπού υπό αντίσταση.

 

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει:

1) ανεπάρκεια του έσω πλαγίου συνδέσμου
2) ωλένια νευρίτιδα
3) ενδαρθρική παθολογία της έσω επιφάνειας του αγκώνος.

Για την θεραπεία – συντηρητική και χειρουργική – ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν στην έξω επικονδυλίτιδα.

Search

+