Αρθρόδεση ποδοκνημικής άρθρωσης και οστική επιμήκυνση κνήμης, με συσκευή Ilizarov

Άνδρας 21 ετών, προσήλθε στην κλινική με σηπτική μετατραυματική διαταραχή (ψευδάρθρωση) αριστερής ποδοκνημικής, συνεπεία τραύματος από πυροβόλο όπλο (Λύβιος μαχητής).

Ο ασθενής αρχικά είχε αντιμετωπισθεί σε νοσοκομείο της χώρας του, με διαρθρική ενδομυελική ήλωση ποδοκνημικής καθώς και με ενδομυελική ήλωση αριστερού μηριαίου οστού λόγω κατάγματος μηριαίου.

Λόγω της σηπτικής ψευδάρθρωσης στην ποδοκνημική (αποτυχία αρθρόδεσης), αλλα και της προκύπτουσας ανισοσκελίας (περίπου 6 εκατοστών) στο αριστερό σκέλος αποφασίσθηκε η αφαίρεση του ήλου της ποδοκνημικής και η διενέργεια τοποθέτησης συσκευής Ilizarov με σκοπό την αντιμετώπιση της λοίμωξης, την αρθρόδεση της ποδοκνημικής και την αποκατάσταση του μήκους του σκέλους με κεντρική οστεοτομία και επιμήκυνση κνήμης.

Στον ίδιο χειρουργικό χρόνο έγινε η αφαίρεση του ήλου, η διαρθρική τοποθέτηση της προσχεδιασμένης συσκευής με ταυτόχρονη συμπίεση στην περιοχή της ποδοκνημικής καθώς και η κεντρική οστεοτομία στην εγγύς μετάφυση της κνήμης.

Στην συνέχεια, έγινε η σταδιακή επιμήκυνση μέσω των επιμηκυντήρων της συσκευής, με ρυθμό 1χιλιοστό/μέρα. Η διαδικασία επιμήκυνσης διήρκεσε 60 ημέρες, ενώ ο χρόνος παραμονής της συσκευής στο σκέλος έως την σταθεροποίηση του πώρου αλλά και την πώρωση της αρθρόδεσης της ποδοκνημικής ήταν συνολικά 5 μήνες.

 

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό καθώς επιτεύχθηκε η αντιμετώπιση της λοίμωξης, η αρθρόδεση της κατεστραμένης ποδοκνημικής και ή ισοσκέλιση του ασθενούς με συνέπεια την ανώδυνη, χωρίς χωλότητα, βάδιση.

Search

+