Βλαισογονία επί ρευματοειδούς αρθρίτιδας

Γυναίκα 70 ετών, με ιστορικό ρευματοειδούς αρθρίτιδας και έντονη παραμόρφωση των γονάτων σε βλαισότητα (περίππου 20 μοίρες). Η βάδισή της ήταν ιδιαίτερα επώδυνη και γινόταν μόνο με βακτηρίες.

Υπεβλήθη, σε 2 χειρουργικούς χρόνους,  σε ολική αρθροπλαστική γονάτων άμφω, με αρθροπλαστική επιφανείας (Wright medial pivot).

Μετεγχειρητικά, οι παραμορφώσεις διορθώθηκαν και βαδίζει ανώδυνα χωρίς βοηθήματα

 

Search

+