Δάκτυλο δίκην σκανδάλης (trigger finger)

Συνήθως εμφανίζεται στους καμπτήρες τένοντες. Μπορεί να αφορά ένα δάκτυλο ή περισσότερα. Η εντόπιση του στον μακρό καμπτήτα του αντίχειρα είναι γνωστή ώς “trigger thumb”. Yπάρχουν περιπτώσεις προσβολής καί των εκτεινόντων τενόντων της άκρας χείρας καί του άκρου πόδα. Πρόκειται για μία διόγκωση του τένοντα κεντρικότερα του πρώτου δακτυλιοειδούς συνδέσμου (A1 pulley) που δεν επιτρέπει τη σωστή ολίσθηση του τένοντα. Σε προχωρημένα στάδια μπορεί να ακινητοποιήσει το δάκτυλο σε θέση κάμψης. Η αιτία εμφάνισής του μπορεί να είναι κληρονομική αλλά μπορεί να εμφανιστεί καί σε ενήλικες μετά το 45 έτος της ηλικίας τους.

Θεραπεία

Η θεραπεία στις περιπτώσεις συγγενούς αιτιολογίας θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε μία μακρά περίοδο παρατήρησης, γιατί στη πλειονότητα των περιπτώσεων παρατηρείται αυτόματη ίαση. Σπάνια παρατηρείται παράταση στα παιδία άνω της ηλικίας των δύο ετών.

Η τοπική έγχυση κορτιζονούχου διαλύματος συνιστάται μόνο στους ενήλικες με βραχύ ιστορικό εμφάνισης της νόσου.

Η χειρουργική διάνοιξη του ελύτρου γίνεται κατά τη φορά του τένοντα με μικρή τομή σχεδιασμένη ύπερθεν του δακτυλιοειδούς συνδέσμου λίγο περιφερικότερα της άπω καμπτικής  πτυχής της παλάμης. Μετά τη διάνοιξη οι τένοντες κινητοποιούνται ώστε να διαπιστωθεί η ελεύθερη κίνηση τους. Μετεγχειρητικά ενθαρύνεται η πλήρης κίνηση των δακτύλων.

Search

+