Διορθωτική οστεοτομία κάτω πέρατος κερκίδος

Γυναίκα 65 ετών υπεβλήθη σε διορθωτική οστεοτομία κάτω πέρατος κερκίδος (ανοικτής σφήνας με τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος) λόγω πόρωσης σε πλημελή θέση (βράχυνση και ραχιαία κλίση) κατάγματος κάτω πέρατος κερκίδας.

 

Προεγχειρητική κλινική και ακτινολογική εικόνα με παραμόρφωση του καρπ0ύ σε ωλένια απόκλιση λόγω πόρωσης του κατάγματος της κερκίδας σε βράχυνση και ραχιαία κλίση

ro1 ro2

ro3 ro4

 

Διεγχειρητικές ακτινοσκοπικές εικόνες:

1. Διενέργεια ραχιαίας οστεοτομίας ανοικτής σφήνας

2. Τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένης παλαμιαίας πλάκας κάτω πέρατος κερκίδος, μέσω της οποίας δίνεται η παλαμιαία και κερκιδική κλίση της αρθρικής επιφάνειας της κερκίδας , ενώ παράλληλα διασφαλίζεται το μήκος

3. τοποθέτηση ραχιαία, του ειδικά διαμορφωμένου οστικού μοσχεύματος

ro5 ro6 ro7 ro8

 

Μετεγχειρητικός ακτινολογικός έλεγχος

ro9 ro10

 

Μετεγχειρητική κλινική εικόνα (3 μήνες ΜΧ)

ro11 ro12

ro13 ro14

 

Search

+