Εκτεταμένο ανοικτό τραύμα άκρου ποδός – πολλαπλά κατάγματα μεταταρσίων

Γυναίκα 40 ετών, υπέστη εκτεταμένο ανοικτό τραύμα άκρου ποδός, με πολλαπλά κατάγματα μεταταρσίων (2ο-5ο), μετά τροχαίο ατύχημα (οδηγός μηχανής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο).

Αρχικά έγινε καθαρισμός και διερεύνηση του τραύματος. Η αιμάτωση των δακτύλων δεν είχε διαταραχθεί λόγω ακεραιότητας των μεγάλων αρτηριακών στελεχών του ποδιού. Στην συνέχεια έγινε οστεοσύνθεση των μεταταρσίων με βελόνες K/W συρραφή των τενόντιων δομών και σύγκλιση του τραύματος με συρραφή των δερματικών κρημνών.

Ακολούθησε ενδοφλέβια αντιβιωτική αγωγή και παρακολούθηση της αιμάτωσης του τραύματος.

20 ημέρες μετά το αρχικό τραύμα έγινε ο 1ος χειρουργικός καθαρισμός με αφαίρεση της κεντρικής ίσχαιμης και νεκρωτικής περιοχής του δέρματος μαζί με νεκρωμένα τμήματα του υποδορίου και των εκτεινόντων τενόντων. Στο κέντρο του τραύματος ήταν ορατές οι οστικές δομές των μεταταρσίων. Η υπόλοιπη αιμάσουσα περιοχή του τραύματος νεαροποιήθηκε και ακουλουθήθηκε πρόγραμμα καθημερινών χειρουργικών αλλαγών.

Λόγω ανάπτυξης μολυσματικού εξιδρώματος στην περιοχή (λοιμογόνος παράγοντας e.coli), xρησιμοποιήθηκε αντλία αρνητικής πίεσης V.A.C. για καλύτερη παροχέτευση της παραγωγής των υγρών του τραύματος και μείωση του οιδήματος, καλύτερη αφαίρεση του εξιδρώματος και του μολυσματικού υλικού και προαγωγή της ανάπτυξης κοκκιώδους ιστού στον πυθμένα του τραύματος. Ο στόχος ήταν η μετέπειτα πιθανή τοποθέτηση αγγειούμενου μοσχεύματος στην περιοχή.

Ωστόσο, η προαγωγή της επούλωσης εξελίχθηκε ομαλά και επήλθε πλήρης σύγκλιση με παραγωγή νέου δέρματος, περίππου 6 μήνες μετά το αρχικό τραύμα.

Search

+