Κάταγμα Ο1 σπονδύλου – Υβριδιακή σπονδυλοδεσία – κυφοπλαστική

Άνδρας 52 ετών, μετά από πτώση από ύψος, υπέστη κάταγμα Ο1 σπονδύλου χωρίς νευρολογική σημειολογία. Υπεβλήθη σε οπίσθια σπονδυλοδεσία Θ12-Ο2 σε συνδυασμό με κυφοπλαστική Ο1 (Υβριδιακή σπονδυλοδεσία) .

Κάταγμα Ο1 (Κατηγορία Α2-3) με συντριβή της πρόσθιας σπονδυλικής κολόνας

Οπίσθια σπονδυλοδεσία με διαυχενικό σύστημα και κυφοπλαστική με μόσχευμα φωσφορικού ασβεστίου στον καταγματικό σπόνδυλο.

   

Πλήρης κινητοποίηση, 3 μήνες μετεγχειρητικά

Η μέθοδος αυτή δίνει άμεση σταθερότητα σε επιλεγμένες περιπτώσεις καταγμάτων, περιορίζοντας τα επίπεδα σπονδυλοδεσίας.

Search

+