ΚΑΤΑΓΜΑ – ΕΞΕΡΘΡΗΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ

Κάταγμα – εξάρθρημα κεφαλής βραχιονίου Αρ ώμου σε άνδρα 80 ετών. Αντιμετώπιση με ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου (Reverse Shoulder Arthroplasty – Comprehensive #Zimmer #Biomet)

Search

+