Ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης (Νόσος Dupuytren)

Η πάθηση αυτή, που αφορά τη παλαμιαία απονεύρωση του χεριού οφείλεται σε προοδευτική ίνωση του υποδορίου ιστού της παλάμης με σχηματισμό ογκιδίων καί ινώδους ταινίας καί οδηγεί σε σύγκαμψη των δακτύλων. Συγρόνως παρατηρείται λέπτυνση του δέρματος καί σύμφυση του με τους υποκείμενους ιστούς.

Κλινική εικόνα

Οι ασθενείς συνήθως ανήκουν στη 5η έως 7η δεκαετία της ζωής τους καί προσέρχονται παραπονούμενοι για την αδικαιολόγητη καί προοδευτικά αυξανόμενη σύμφυση του δέρματος της παλάμης τους με τους  υποκείμενενους ιστούς. Συνήθως αναφέρουν ώς αιτία εμφάνισης της, την επαγγελματική τους ενασχόληση. Σε προχωρημένες μορφές υπάρχει εμφανής σύγκαμψη των μετακαρποφαλλαγικών αρθρώσεων ή καί των φαλαγγοφαλαγγικών, σε ένα ή καί σε περισσότερα δάκτυλα. Η βλάβη είναι συνήθως αμφοτερόπλευρη αλλά σπανίως συμμετρική. Είναι συχνότερη στους αλκοολικούς καί σε άτομα με επιληψία.

Πρόγνωση

Σέ ασθενείς με κληρονομικό ιστορικό η εξέλιξη είναι ταχύτερη. Σε ασθενείς που παρουσιάζουν ογκίδια στην πελματιαία απονεύρωση, η εξέλιξη της είναι ταχύτερη καί υποτροπιάζει ευκολότερα. Όταν η εγγύς Φ/Φ άρθρωση αρχίζει να συγκάμπτεται, η  πλήρης διόρθωσή της είναι συνήθως αδύνατη.

Θεραπεία

Η χειρουργική θεραπεία είναι η θεραπεία εκλογής. Το είδος της χειρουργικής θεραπείας όμως, καθορίζεται από τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς. Οι χειρουργικές επιλογές είναι τέσσερεις.

1) Απονευροτομή. Με το τρόπο αυτό διατέμνονται μόνο οι πιο μεγάλες χορδές. Συνιστάται σε ηλικιωμένους που πάσχουν από αρθρίτιδα καί έχουν κακή ποιότητα δέρματος.

2) Μερική απονευρεκτομή. Αφαιρείται μέρος της παλαμιαίας απονεύρωσης. Οι πιθανότητες υποτροπής είναι πολλές όμως έχει αποδειχθεί ότι λίγες μόνο χρειάζονται χειρουργική αναθεώρηση. Συνηθίζεται σε νέα άτομα που έχει επηρρεαστεί η ωλένια πλευρά με πολύ καλά μετεγχειρητικά αποτελέσματα.

3) Ολική απονευρεκτομή. ‘Εχει σχεδόν εγκαταλειφτεί αφού συνδυαζότανε με πολλές επιπλοκές όπως νέκρωση του δέρματος, αιμάτωμα, κλπ.

4) Απονευρεκτομή καί δερματικό μόσχευμα. Συνιστάται σε νέα άτομα με επιβαρυντικούς παράγοντες όπως αλκοολισμός, επιληψία κλπ.

5) Ακρωτηριασμός . Έχει ένδειξη σε περιπτώσεις με πλήρη σύγκαμψη των δακτύλων που δεν είναι δυνατή η διόρθωση τους (συνήθως του μικρού δακτύλου).

Search

+