Ολική αρθροπλαστική επί δυσπλαστικού ισχίου

Άνδρας 58 ετών, αντιμετωπίσθηκε με ολική αρθροπλαστική ισχίου επί εδάφους συγγενούς εξαρθρήματος αριστερού ισχίου.

Ο ασθενής προσήλθε με συμπτωματολογία άλγους κατά την βάδιση και την ηρεμία, την τελευταία 2 ετία. Κατά την φυσική εξέταση, υπήρχε κατάργηση των στροφικών κινήσεων του αριστερού ισχίου, καθώς και ανισοσκελία 3ων εκατοστών (κοντύτερο το αριστερό σκέλος). Από τον απεικονιστικό έλεγχο αναγνωρίσθηκε οστεοαρθρίτιδα τελικού σταδίου, σε έδαφος αναπτυξιακής δυσπλασίας του αριστερού ισχίου (χαμηλό Σ.Ε.Ι.).

  

 

Υπεβλήθη, με οπίσθια προσπέλαση, σε ολική αρθροπλαστική του αριστερού ισχίου. Για την ανακατασκευή της κοτύλης στην ανατομική της θέση χρησιμοποιήθηκε τμήμα της αφαιρεθήσας μηριαίας κεφαλής, που διαμορφώθηκε κατάλληλα, και στερεώθηκε στο άνω τμήμα της νεοκοτύλης. Στην συνέχεια τοποθετήθηκε μεταλλικός δακτύλιος που στερεώθηκε με βίδες στο έδαφος της ανατομικής κοτυλιαίας θέσης, με την παρεμβολή οστικών μοσχευμάτων. Τοποθετήθηκε πολυαιθυλένιο με οστικό τσιμέντο καθώς και μηριαίος στυλεός press fit με κεραμική κεφαλή.

Μετεγχειρητικά, η πλήρης φόρτιση καθυστέρησε για 8 εβδομάδες, για την καλύτερη ενσωμάτωση των μοσχευμάτων. Η ακτινολογική εικόνα στους 6 μήνες και στο ένα έτος μετεγχειρητικά είναι ικανοποιητική σε σχέση με την πρόοδο της οστικής πληρότητας του εδάφους της κοτύλης. Κλινικά, ο ασθενής, πλήρως ισοσκελισμένος, βαδίζει ανώδυνα, χωρίς χωλότητα. Η κίνηση του ισχίου είναι ελεύθερη.

Search

+