Οστική νέκρωση μηριαίας κεφαλής – Ολική αρθροπλαστική ισχίου

Οστική νέκρωση μηριαίας κεφαλής τελικού σταδίου  και αντιμετώπιση με ολική αρθροπλαστική ισχίου

Γυναίκα 65 ετών, με επώδυνη χωλότητα δεξιού ισχίου εξαιτίας άσηπτης νέκρωσης μηριαίας κεφαλής τελικού σταδίου και προκύπτουσας οστεοαρθρίτιδας τελικού σταδίου. Αντιμετωπίσθηκε με ολική αρθροπλαστική press fit. Καλή ενσωμάτωση του εμφυτεύματος και πλήρης λειτουργικότητα του ισχίου, 12 χρόνια μετεγχειρητικά

 

 

Search

+