Ολική αρθροπλαστική ισχίου μικρής παρεμβατικότητας

Ασθενής με οστεοαρθρίτιδα δεξιού ισχίου, υπεβλήθη σε ολική αρθροπλαστική ισχίου με μέθοδο μικρής παρεμβατικότητας (MIS).

Η ολική αρθροπλαστική ισχίου μικρής παρεμβατικότητας MIS, με πρόσθια ή οπίσθια προσπέλαση, αποτελεί μια εξέλιξη στην χειρουργική του ισχίου, σε μια προσπάθεια για διενέργεια μικρότερου χειρουργικού τραύματος και τενόντιων αποκολλήσεων. Ως αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής, ο ασθενής μπορεί να κινητοποιηθεί γρηγορότερα (εντός 12 ωρών από την επέμβαση), με ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο και πιο ομαλή μετεγχειρητική πορεία. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί στις περισσότερες περιπτώσεις αρθροπλαστικής του ισχίου, εφόσον το επιτρέπει η σωματοδομή του ασθενούς.

 

 

 

 

 

 

Διακρίνεται το μήκος και η συρραφή του χειρουργικού τραύματος με μεταλλικά clips.

Ακτινολογική εικόνα, 5 έτη μετά

 

Search

+