Συγγενές Ραιβόκρανο (Torticollis)

Κορίτσι 12 ετών με παραμελλημένο συγγενές ραιβόκρανο και παραμόρφωση των χαρακτηριστικών του προσώπου.

Υπεβλήθη σε διεστιακή διατομή του στερνοκλειδομαστοειδούς.

Πλήρης αποκατάσταση χωρίς υποτροπή 1 έτος μετά.

 

Συγγενές ραιβόκρανο (ηλικία 12 ετών)

 

 

 

 

…1,5 μήνα μετεγχειρητικά

 

…1 έτος μετεγχειρητικά

Search

+