Συνδεδεμένη αρθροπλαστική σε γόνατο Charcot

Γυναίκα 65 ετών με καταστροφική αρθρίτιδα γονάτων άμφω λόγω έλλειψης αισθητικότητας κάτω άκρων σε έδαφος τραυματικής χαμηλής (Ο5) ατελούς παραπληγίας που συνέβει προ 30 ετών.

Η ασθενής είχε πλήρη ενεργητική κινητικότητα στα κάτω άκρα μέχρι και τα γόνατα, και μπορούσε να βαδίζει, προ της καταστροφής των γονάτων, μόνο με νάρθηκες ποδοκνημικών.

Τα τελευταία 10 χρόνια, λόγω των κατεστραμένων αρθρώσεων των γονάτων (αρθρώσεις Charcot), βρισκόταν καθηλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι. Υπεβλήθη σε 3 διαδοχικά χειρουργεία:

Α. Αφαίρεση ενδομυελικού ήλου Δε κνήμης (παλαιό κάταγμα),

Β και Γ. Συνδεδεμένη ολική αρθροπλαστική γόνατος άμφω

Η ασθενής βρίσκεται σε φάση αποκατάστασης, βαδίζει Π και κάνει ασκήσεις ισορροπίας.

ch1ch2

Προεγχειρητικό CT τοπόγραμμα

ch3ch4

 

Προεγχειρητική ακτινολογική εικόνα στο ΔΕ γόνατο

ch5ch6

…Μετά την αφαίρεση του ήλου. Προεγχειρητικός σχεδιασμός της αρθροπλαστικής

ch7ch8

 

Προεγχειρητική εικόνα του ΑΡ γόνατος

ch10

Η επιφάνεια του άνω πέρατος της κνήμης που αφαιρέθηκε, με το μεγάλο οπίσθιο – έξω οστικό έλλειμμα .

ch9

Μετεγχειρητικό τοπόγραμμα όπου φαίνεται η αρθροπλαστική Δεξιά και η αποκατάσταση του άξονα.

ch11

Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες Δεξιού γόνατος. Χρησιμοποιήθηκε η συνδεδεμένη αρθροπλαστική της Zimmer με κινητό plateau.Ο συγκεκριμένος τύπος αρθροπλαστικής παρέχει πλήρη σταθερότητα της πρόθεσης ελαχιστοποιώντας τα φορτία στην περιοχή της σύνδεσης.

ch12

Ευθειασμός του δεξιού κάτω άκρου και ορθοστάτηση μετά από 10 περίππου χρόνια σε αναπηρικό καρεκλάκι

ch13

Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες του αριστερού γόνατος

ch14ch15

Η ασθενής βρίσκεται στην φάση μετεγχειρητικής αποκατάστασης και ενδυνάμωσης. Βαδίζει με την βοήθεια Π χρησιμοποιόντας μόνο περονιαίους νάρθηκες.

ch16ch18

 

Search

+