Συνδιασμένο κάταγμα βραχιονίου (υποκεφαλικό και διάφυσης) – Ενδομυελική ήλωση

Γυναίκα 41 ετών, υπέστη συνδυασμένο κάταγμα δεξιού βραχιονίου (υποκεφαλικό και διάφυσης), μετά από πτώση με το ποδήλατο.

Προσήλθε στο κέντρο, 10 ημέρες μετά το συμβάν, με γύψινο νάρθηκα βραχιονίου τύπου U. Λόγω της παρεκτόπισης των καταγματικών τμημάτων και της έντονης δυσχέρειας και δυσφορίας για την συνέχιση της συντηρητικής αγωγής, αποφασίσθηκε η χειρουργική αντιμετώπιση του κατάγματος με ενδομυελική ήλωση.

 

Πραγματοποιήθηκε ορθόδρομη ενδομυελική ήλωση μετά από ανάταξη των καταγματικών τμημάτων. υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο. Έγινε κεντρική ασφάλιση του ενδομυελικού ήλου με βίδες, ενώ περιφερικά ακολουθήθηκε η μέθοδος σταθεροποίησης δια της ενσφήνωσης του ήλου στο υπερκονδύλιο τμήμα του μυελικού αυλού.

 

Η μετγχειρητική πορεία ήταν ομαλή και περιελάμβανε γρήγορη παθητική κινητοποίηση του ώμου και του αγκώνα τις πρώτες 15 ημέρες μετά την επέμβαση και έναρξη υποβοηθούμενης ενεργητικής κίνησης μετά την 3η μετεγχειρητική εβδομάδα.

 

Πώρωση του κατάγματος και πλήρης κίνηση και λειτουργικότητα, τον 30 μετεγχειρητικό μήνα

Search

+