ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ

Συντριπτικό κάταγμα άνω πέρατος βραχιονίου σε ηλικιωμένη γυναίκα 85 ετών. Αντιμετώπιση με ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση βραχιονίου με πλάκα και βίδες τιτανίου.

Search

+