Χονδρομυξοειδές ίνωμα δακτύλου

Νεαρός ασθενής 25 ετών, προσήλθε με διόγκωση και πόνο στον Δε δείκτη. Τα συμπτώματα τα παρατήρησε τους τελευταίους μήνες.

Από τον ακτινολογικό έλεγχο ανεδείχθη κυστικό ενδοοστικό μόρφωμα στην μέση φάλαγγα του Δε Δείκτη.

Το μόρφωμα εμφάνιζε έντονη πρόσληψη ραδιοφαρμάκου στο οστικό scan.

Έγινε διάνοιξη με ραχιαία προσπέλαση και απόξεση του μορφώματος.

Το οστικό κενό συμπληρώθηκε με ετερόλογο ανθρώπινο φλοιώδες οστικό μόσχευμα.

Για την στήριξη της φάλλαγγας χρησιμοποιήθηκε mini εξωτερική οστεοσύνθεση orthofix που αγγυρώθηκε στις μεταφύσεις.

Η Ιστολογική εξέταση ανέδειξε Χονδρομυξοειδές ίνωμα.

Ο μετεγχειρητικός έλεγχος ανέδειξε πλήρη ενσωμάτωση του μοσχεύματος, πλήρη λειτουργικότητα του δακτύλου ενώ δεν υπάρχει υποτροπή 2 χρόνια μετά.

 

 

Search

+