Συνδιασμένο κάταγμα βραχιονίου (υποκεφαλικό και διάφυσης) – Ενδομυελική ήλωση

Γυναίκα 41 ετών, υπέστη συνδυασμένο κάταγμα δεξιού βραχιονίου (υποκεφαλικό και διάφυσης), μετά από πτώση με το ποδήλατο.

Περισσότερα

Επώδυνος Ώμος – Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής

Το μυοτενόντιο πέταλο του ώμου είναι μια μυοτενόντια δομή γύρω από την άρθρωση του ώμου, μια ομάδα τεσσάρων μυών-τενόντων που καλύπτουν το πάνω μέρος του βραχιόνιου κι ελέγχουν την κίνηση του χεριού και την ανύψωση. Αυτοί οι μύες και οι τένοντές τους συνεργάζονται με τον δελτοειδή μυ για να παρέχουν κίνηση και δύναμη στον ώμο για όλες τις κινήσεις στο επίπεδο του ώμου.
Η τενοντίτιδα του τενοντίου πετάλου είναι μια φλεγμονή των τενόντων αυτών σε συνδιασμό με μια φλεγμονή του λιπαντικού μηχανισμού που βρίσκεται στην περιοχή και που ονομάζεται θύλακας.
Περισσότερα

Αρθροσκόπηση του Ώμου

Είναι η εφαρμογή της τεχνικής της αρθροσκόπησης στην άρθρωση του ώμου. Μέσα από δύο ή περισσότερες οπές, ανάλογα με την πάθηση και τις ανάγκες του χειρουργού, μεγέθους 5-10mm, εισάγονται στην άρθρωση το αρθροσκόπιο και τα απαραίτητα εργαλεία για την αποκατάσταση της βλάβης. Ειδικά σχεδιασμένα λεπτά εργαλεία και ειδικά υλικά (ράμματα, άγκυρες κτλ) τοποθετούνται υπό άμεση όραση για την επίλυση του προβλήματος του ασθενούς.

Περισσότερα

Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου (Reverse shoulder prothesis)

Ασθενής 69 ετών με ψευδοπαράλυση αριστερού άνω άκρου λόγω μαζικής και μη επιδιορθώσιμης ρήξης τενοντίου πετάλου αριστερού ώμου με συνυπάρχουσα αρθροπάθεια. Αντιμετωπίσθηκε με ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου (reverse shoulder prothesis).

Περισσότερα

Αποκατάσταση μαζικής ρήξης τενοντίου πετάλου ώμου με μόσχευμα graftjacket

Γυναίκα 55 ετών με μαζική ρήξη τενοντίου πετάλου (rotator cuff) από 3 μήνου. Προσέρχεται με πλήρη αδυναμία κινήσεων στον ώμο και εικόνα ψευδοπαράλυσης. Γίνεται ανοικτή αποκατάσταση του ελλείμματος του τενοντίου πετάλου με χρησιμοποίηση αλλομοσχεύματος graftjacket και ειδική συρραφή.

Περισσότερα

Κάταγμα κεφαλής βραχιονίου – οστεοσυρραφή

Γυναίκα 60 ετών, προσήλθε μετά από πτώση, με κάταγμα άνω πέρατος αριστερού βραχιονίου (3ών τμημάτων) με παρεκτόπιση του μείζoνος βραχιονίου ογκώματος. Υπεβλήθη σε ανάταξη και οστεοσυρραφή του κατάγματος.

Περισσότερα

Κακώσεις – τραυματισμοί ώμου και αγκώνος σε “overhead” αθλητές

 

Οι αθλητές overhead είναι αθλητές που χρησιμοποιούν το χέρι του, βάσει του αθλήματος, σε κινήσεις πάνω από το επίπεδο της κεφαλής. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται των κολυμβητές, παίκτες του baseball, του tennis, του volley, ρίπτες αθλητές του στίβου κ.α. Οι αθλητές αυτοί έχουν μια ειδική και αυξημένη «προτίμηση» για τραυματισμούς του ώμου, εξαιτίας της επαναλαμβανόμενης χρήσης του στα έσχατα όρια των φυσιολογικών ορίων αντοχής και κίνησης του ώμου.

Περισσότερα

Search

+